Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utøvar

Registrer deg som yrkesutøvar

Dersom du er medlem i FolkOrg og definerer deg sjølv som yrkesutøvar innan folkemusikk og -dans, ønskjer vi at du registrerer deg som det hjå oss.

Norske artistar til Showcase Scotland

Norge er internasjonal partnar på Showcase Scotland i Glasgow 24. - 28. januar nå i 2024. At Norge er partnar vil si at seks norske artistar får reise dit for å spele og promotere seg sjølve og sin mu...

Rammeavtale med TONO for heilårsarrangørar

Heilårsarrangørar som er medlemar i FolkOrg er dekt av Norsk Musikkråd si rammeavtale for TONO-vederlag.

Årets folkemusiker 2023 er Benedicte Maurseth

Utdelinga av Årets folkemusiker skjedde på Folkelarmprisen og åpningen av Folkelarm 2023.

FolkLeiarUng

FolkleiarUng – eit treårig prosjekt for folkemusikarar mellom 15-23 år. Søknadsportalen for prosjektår tre er no stengt.

EX.TRA - Eksportprogram for tradisjonsmusikken

Music Norway lanserer i samarbeid med FolkOrg et ettårig eksportprogram for folkemusikere og vi ser nå etter nye artister med internasjonale ambisjoner - søknadsfrist 20. januar!

Årets unge folkemusiker 2022 er Eir Vatn Strøm!

Vi gratulerer Eir Vatn Strøm som vinner av INTROFOLK 2022, tittelen Årets unge folkemusiker og vinner av GRAMOstipend på 100 000 kroner!

Årets Folkemusiker 2022 er Per Anders Buen Garnås! 

Årets folkemusikar er ein markant tradisjonsbærar  med stor formidlingsevne og talegåver, og er ein av våre fremste folkemusikkutøvarar i dag. Han har brukt heile livet på å lære seg solotradisjonen f...

Ni tradisjonsmusikere klare for det nye prosjektet EX.TRA

Music Norway og FolkOrgs eksportprogram for tradisjonsmusikere – EX.TRA – er i gang!

Musikkontoret.no - ressursbank!

Her finn du ressursar kring merkevarebygging, å gje ut musikk, marknadsføring, musikkrettigheiter, kontraktar, live og turné, arrangørkunnskap, søknadsarbeid og selskapsdrift, samt kurs, arrangementer...

Rabatt på Folk Music Academy!

Som medlem i FolkOrg får du 15% rabatt på abonnement hjå The Folk Music Academy.

Talentskulen i Buskerud

Tilbodet starta opp i 2004, og rettar seg mot folkemusikarar som har gjennomført nybyrjaropplæring i heimmiljøet sitt, og som ønskjer å utvikle seg vidare som utøvande musikarar.