Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heidersmedlem

Heidersmedlemmer i FolkOrg

Det er styret i FolkOrg som utnemner heidersmedlemmer i organisasjonen. Heidersmedlemskap i FolkOrg går til den som har arbeidd særleg godt og lenge for føremålet. Heidersmedlemer skal ha synleg prov ...

Tarjei Romtveit til minne

Det var med sorg og vemod me mottok meldinga om at Tarjei Romtveit gjekk bort 11. juli 2023, nær 98 år gammal.

Amund Bjørgen og Sigvald Rørlien utnemnd til Heidersmedlemmar!

Sundag 25. juni vart Amund Bjørgen og Sigvald Rørlien utnemnd til nye heidersmedlemer i FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Utnemninga skjedde i ein fullsett idrettshall under Meister...

Sven Nyhus til minne

Vårt Heidersmedlem Sven Nyhus har gått bort.

Gunnlaug Lien Myhr og Martin Myhr

Vi kan stolt presentere våre nye Heidersmedlemmer i FolkOrg!

Birgit Rike Lund til minne

Landslaget for spelemenn, forløparen til FolkOrg, utnemnde Birgit Rike Lund til heidersmedlem i organisasjonen i 2003. Med sitt blide og logne vesen bruka Birgit mykje av livet sitt til å vidareføre s...

Hilde Bjørkum er nytt Heidersmedlem i FolkOrg!

Sundag 19. desember vart Hilde Bjørkum utnemnd som Heidersmedlem i FolkOrg.

Hauk Buen til minne

Ein kjempe i Noregs musikksoge er gått bort. FolkOrg heidrar minnet etter denne store utøvaren, tradisjonsformidlaren og stilskaparen.

Minneord om Jan Petter Blom

Jan Petter Blom vart utnevnt som heidersmedlem i FolkOrg i 2001. Det er verkeleg ein bauta som er gått bort, og me har eit stort ansvar for å vidareføre arva som Jan Petter gav oss. Me lyser fred over...

Einar Eimhjellen er nytt heidersmedlem i FolkOrg!

Einar Eimhjellen frå Naustdal, fekk utnemninga for sin ekstraordinære og lange innsats for folkemusikken – faktisk i snart 70 år!

Kongeleg fortjenstmedalje til hardingfelemakar Sigvald Rørlien!

H. M. Kongen har tildelt felemakar Sigvald Rørlien kongeleg fortjenstmedalje for sin innsats for norsk folkemusikk og hardingfelemakartradisjon!

Peder Gullikstad (1934-2019) til minne

Heidersmedlemmet Peder Gullikstad gjekk bort i juli etter eit langt liv i folkedansen si teneste.