Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

DextraMusica

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2024

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica er no fordelt. Dette er åttande året på rad at FolkOrg kan dele ut større midlar til folkemusikk- og folkedansopplæring over heile landet.

Nye millionar til rekruttering!

FolkOrg har fått tildelt 4 980 000 frå Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica, til vidare satsing på rekrutteringsarbeid.

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2023

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica er no fordelt. Dette er sjuande året på rad at FolkOrg kan dele ut større midlar til folkemusikk- og folkedansopplæring over heile landet.

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2022

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica er no fordelt. Dette er sjette året på rad at FolkOrg kan dele ut større midlar til folkemusikk- og folkedansopplæring over heile landet.

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica

Medlem og medlemslag kan i denne ordninga søkje om midlar til både nye og eksisterande rekrutteringsprosjekt. Midlane er gjeve av Dextra Musica og DNB Sparebankstiftelsen.

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2021

Rekrutteringsmidlar frå Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica skal gå til større rekrutteringsprosjekt innan folkemusikk og folkedans i Noreg. Midlane blir no delt ut for femte året på rad.

Nye millionar til folkemusikken!

FolkOrg har fått tildelt 5,4 millionar frå Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica, til vidare satsing på rekrutteringsarbeid. Tildelinga fører også til oppstart av eit nytt prosjekt kor utvikling av...
2020

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2020

For fjerde året på rad vert det delt ut pengar frå Dextra Musica til større rekrutteringsprosjekt innafor folkemusikk og folkedans i Noreg.

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2018

2018 er andre året som det vert delt ut pengar frå Dextra Musica til større rekrutteringsprosjekt innafor folkemusikk og -dans i Noreg. På styremøtet den 8. mai vart pengane fordelt.

Fordelingen av pengegaven fra Dextra Musica 2017 er klar

I desember 2016 fikk FolkOrg en pengegave på 700 000 kr. fra Dextra Musica til rekrutteringsprosjekt i 2017, med mulighet for forlengelse. 500 000 kr. av disse skulle gå til fem pilotprosjekter innenf...

Storsatsing på rekruttering innenfor folkemusikk og folkedans

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans – har fått tildelt en gave fra Dextra Musica til et treårig rekrutteringsprosjekt. I 2017 fordeles 500 000 av denne gaven til fem pilotprosjekter ru...