FolkOrg har i perioda 2017-2020 fått kr 3 645 000 frå Dextra Musica – eit dotterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Midlane skal gå til rekrutteringsprosjekt innanfor folkemusikk og folkedans for barn og unge i Noreg. I 2020 vart det delt ut 850 000 kr til 13 ulike prosjekt. Prosjekta som får stønad i 2020 er:

FolkRekrutt (Gudbrandsdalen) – 50 000 kr
FolkemusikkUng (Valdres) – 50 000 kr
Fuglen (Rogaland) – 50 000 kr
TØFT (Sogn og Fjordane) – 50 000 kr
Raudan Gull (Møre og Romsdal) – 40 000 kr
UngHalling (Hallingdal) – 60 000 kr
SPREK! (Hedmark) – 60 000 kr
Morgondagens spelemenn (Bergen) – 60 000 kr
Bølingen (Oslo og Akershus) – 60 000 kr
Kulturverkstad:FOLK (Målselv) – 90 000 kr
Folk-verksted Buskerud – 90 000 kr
Spelemannslaget Laust og Fast (Sør-Trøndelag og omeng) – 90 000 kr
OsterFOlk (Osterøy) – 100 000 kr