Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arrangør

Nettverk for folkemusikkarrangørar

Nettverket for folkemusikkarrangørar er ei samling av folkemusikk- og folkedansarrangørar i Noreg. Nettverket er oppretta av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Som arrangør kan ein v...

Våre arrangementer

Landskappleiken, Landsfestivalen i gammaldansmusikk, Folkelarm.

Rammeavtale med TONO for heilårsarrangørar

Heilårsarrangørar som er medlemar i FolkOrg er dekt av Norsk Musikkråd si rammeavtale for TONO-vederlag.

Ny kalender: FolkArr.no!

Ny kalender for folkemusikk og folkedans, FolkArr.no! Her ønskjer vi at alle små og store folkemusikkrelaterte arrangement vert registrert!

Innmelding for folkemusikarrangørar

No kan arrangørar av konsertar med folkemusikk og dansefestar, og folkemusikkfestivalar melde seg inn i FolkOrg.

Søk støtte hos Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Søknadsfristene for prosjektmidler fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans er 1. april og 1. oktober

Nasjonal arrangørstatistikk og et nødvendig løft for helårsarrangørene

I forbindelse med publiseringen av rapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016 lanserer Arrangørforum kampanjen #grasrotløftet for å fremme helårsarrangørene. En kronikk om #grasrotløftet er publisert ...

Fire millionar til folkemusikken!

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans - fekk i 2017 tildelt 700 000 kroner til rekrutteringssatsing frå Dextra Musica - eit dotterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Dei utvidar no tilde...