E-post: post@folkorg.no
Telefon: 22 00 56 22

Postadresse og besøksadresse: 
FolkOrg
Møllergata 39
0179 Oslo

Organisasjons nr: 959390940
Kontonr: 1600.20.36375

Styreleiar: Hilde Reitan
Dagleg leiar: Aslak Brimi

Hilde_Reitan_Foto_Thor_Hauknes

Hilde Reitan

Styreleiar
E-post: hilde.reitan@folkorg.no

Telefon: 482 34 101

Kristian Ihle Hanto

Kristian Ihle Hanto

Nestleiar
E-post: kristian.hanto@gmail.com

Telefon: 911 37 413

Camilla Granlien

Camilla Granlien

Nestleiar
E-post: post@camillagranlien.no

Telefon: 922 51 280

Presentasjon av kandidatar til styret i FolkOrg 2023 - 2025

Lene Furuli

Styremedlem
E-post: lenefuruli@gmail.com

Telefon: 991 60 741

Presentasjon av kandidatar til styret i FolkOrg 2023 - 2025

Thomas Nilssen

Styremedlem
E-post: nilssen.thomas@gmail.com

Telefon: 402 34 055

Tormod Kleiveland

Tormod Kleiveland

Styremedlem
E-post: tkleivel@gmail.com

Telefon: 922 27 570

Torfinn Hofstad

Torfinn Hofstad

Styremedlem
E-post: thofstad@icloud.com

Telefon: 994 10 881

Anders Lunden Herfoss

Anders Lunden Herfoss

Første varamedlem
E-post: alherfoss@yahoo.no

Telefon: 986 21 033

Helene Høye

Helene Høye

Andre varamedlem
E-post: helhoy@online.no

Telefon: 951 57 742

Gro Skanke Raattama

Gro Skanke Raattama

Tredje varamedlem
E-post: gro.skanke@gmail.com

Telefon: 977 21 414