I 2017 starter en større satsing på rekruttering innenfor folkemusikken og folkedansen i Norge. Pengene som deles ut skal være effektive midler som går direkte til de ulike prosjektene. Det blir søknadsfrist i april, tildeling i mai og oppstart etter sommeren. Både nye prosjekter og pågående prosjekter kan søke om disse midlene.
– At det nå blir stilt vesentlige midler til rådighet fra Dextra Musica er den beste nyttårsgaven som vi i FolkOrg-styret kunne tenke oss, sier styreleder i FolkOrg Per Øyvind Tveiten. – Dette inspirerer til videre satsing og gir rom for å iverksette betydelige rekrutteringstiltak, fortsetter han.

Planen videre er å bygge på med tre–fem prosjekter til i 2018 og 2019, slik at vi kan arbeide for å ha mange store og gode rekrutteringsprosjekter over hele landet innen 2020.
– For oss som jobber i FolkOrg er rekrutteringen innenfor sjangeren selvfølgelig noe av det vi gleder oss mest over, og vi gleder oss veldig til å se de gode resultatene prosjektet vil gi, sier Øyvind Sandum, rådgiver for lokallag og arrangører i FolkOrg.

 

Instrumenter og talenter
Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Selskapet eier noen av verdens beste strykeinstrumenter og låner dem ut til etablerte og talentfulle norske musikere. Alle musikere som låner instrumenter bidrar til gjengjeld i prosjekter med barn og unge. Dextra Musica har de siste ti årene bygget opp en av verdens fremste strykeinstrumentsamlinger til utlån for norske musikere. De neste fem årene satses det nå i samarbeid med folkemusikkfeltet på å bygge opp en samling av historiske og nybygde folkemusikkinstrumenter. Målsetningen med arbeidet er å bidra til å ivareta norsk kulturarv og tilby instrumenter av god kvalitet til fremragende og etablerte folkemusikere.

I tillegg til rekrutteringssatsingen i FolkOrg lanserer Dextra Musica i 2017 et nytt program for unge utøvere. Programmet skal bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå. Dette gjøres ved å bidra til utvikling av møteplasser som nasjonale ensembler, sommerskoler og talenttilbud, å inspirere til økt spilleglede gjennom drømmekonserter med de fremste forbilder, en stor dirigentsatsing og en satsing for rekruttering til folkemusikkmiljøer og til instrumenter i fokus, obo, fagott, harpe, orgel og kontrabass.
– Det er viktig for oss å være med på å synligjøre det viktige arbeidet som gjøres på rekruttering til folkemusikken og folkedansen. Vi gleder oss til å følge denne satsinga fremover, sier prosjektansvarlig i Dextra Musica Eline Moe Melgalvis.

Samarbeidspartnere er blant annet kulturskoler, Senter for talentutvikling, FolkOrg, Norges musikkorpsforbund, Ung i kor, De unges orkesterforbund, Ungdomssymfonikerne, Ungdommens barokkorkester, Valdres sommersymfoni og Opptakt- lanseringsprogram for unge dirigenter.