Music Norway og FolkOrgs eksportprogram for tradisjonsmusikere – EX.TRA – er i gang og ni artister er plukket ut til å delta i prosjektet som går over ett år og består av samlinger, reiser og mentoring.

– Det har vært stor interesse for programmet og vi fikk inn hele 39 søknader. Mange gode og kvalifiserte kandidater gjorde juryarbeidet krevende, men jeg mener vi har valgt ut en bra gruppe med god sjangermessig spredning, sier Aslak Oppebøen, prosjektansvarlig i Music Norway.

Her kan du se de ni artistene som er valgt ut til prosjektet:

https://musicnorway.no/aktuelt/arets-ex-tra-artister-er-valgt