Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om momskompensasjon gjennom FolkOrg. Søknadsfristen er 1.august 2024.

Live Visdal er ny rådgjevar i FolkOrg

FolkOrg har tilsett Live Visdal frå Vågå som rådgjevar i fast stilling frå 1. mai.

Heidersmedlem Halvdan Furholt har gått bort

Halvdan Furholt (f1931) var ei stor slåttekjelde for Agder-musikken, trufast kappleiksdeltakar, og velkjent og ettertrakta dansespelemann. 

Søk tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv

Opptatt av mangfold og inkludering i kulturlivet? Husk å søke innen 15. mai. Nå er det mulig å søke om midler som bidrar til å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- o...

Heidersmedlem Ingar Ranheim har gått bort

Stordansaren, tradisjonsformidlaren, organisasjonsmennesket og heidersmedlem i FolkOrg, Ingar Ranheim (f1953), har gått bort.

Gnist-prisen 2024

Gnist-prisen på kr. 15 000,- vert delt ut til eit lag som driv med opplæring i folkedans for barn og unge. Nominer din kandidat innan fredag 24.mai!

Lokallagskaffi våren 2024

Her finn du oversikt over vårens digitale kaffitreff.

Fordeling av rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica 2024

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica er no fordelt. Dette er åttande året på rad at FolkOrg kan dele ut større midlar til folkemusikk- og folkedansopplæring over heile landet.

Dommarseminar 2.-3. mars 2024

Helga 2.-3. mars arrangerte FolkOrg seminarhelg innan folkemusikk med fokus på dommargjerninga, heile 70 deltakarar kom og var med gjennom helga.