Folkelarmprisen 2023
Folkelarmprisen er folkemusikkens eigen platepris, og har vore ein viktig del av Folkelarm sidan starten i 2005. Under Folkelarm blir dei som har gjeve ut folkemusikkplater det siste året feira. Årets jury har vurdert dei innsendte platene som har vorte gjeve ut mellom 31. august i fjor og 1. september i år.

Folkelarmprisen vart delt ut torsdag 16. november på Riksscenen i Oslo. FolkOrg gratulerer alle vinnarar!

Her ser du vinnarane (lenke til www.folkelarm.no)