Alle medlemslag i FolkOrg har gjennom avtala gratis tilgang til «StyreWeb Basis».

Noko av det systemet kan hjelpe med er:
Medlemsregister
Søk og filter i medlemsregister
Rapporter
Brukaradministrasjon
Styreoversikt
Komitear
Kontaktregister
Hugseliste m/SMS varsling
Kalendar
Møteprotokoll
…og meir

Kontaktpersoner StyreWeb:

Tilgang til portaler: Solfrid Nestegard Gjeldokk /
solfrid@folkorg.no /415 52 655

Spørsmål om medlemsskap: Jorun Hagen /
jorun@folkorg.no / 958 70 079

Support (teknisk, tilgang på flere moduler):
Styreweb / support@styreweb.no