Styret i FolkOrg 2023 – 2025
Det nye styret består av to nye medlemmar i tilleg til dei attvalde. Dei som er nye i styret er Lene Furuli, styremedlem, og Anders Lunden Herfoss, første varamedlem.

Styreleiar:
Hilde Reitan, Vågå

Nestleiarar:
Camilla Granlien, Lillehammer
Kristian Ihle Hanto, Lunde i Telemark

Styremedlemmer:
Lene Furuli, Oslo
Thomas Nilssen, Løten
Torfinn Hofstad, Verdal
Tormod Kleiveland, Valestrandsfossen

Varamedlemmer til styret:
Anders Lunden Herfoss, ÅL
Helene Høye, Nesoddtangen
Gro Skanke Raatama, Porsanger

 

Takk for innsatsen!
Dei som valde å ikkje ta attval til ny styreperiode denne gongen var Kjellbjørn Karsrud og Ole Erik Feragen. I tillegg gjekk Silje Solberg ut av gruppa for fagutvalet for yrkesutøvarar. Takk for god innsats til desse.

 

Nytt styre i FolkOrg
Kjellbjørn Karsrud og Ole Erik Feragen gjev seg i styet i FolkOrg.

Fagutval for yrkesutøvarar
Mattias Thedens, Oslo
Ingebjørg Lognvik Reinholdt, Oslo
Jon Bugge Mariussen, Oslo

Tilsynsnemnd
Torunn Raftevold Rue, Seljord
Per Øyvind Tveiten, Tørvikbygd
Karolina Westling, Stokke

Valnemd
Nina Fjeldet, Målselv
Solveig Brekke Hauknes, Vågå
Per Anders Buen Garnås, Bø i Telemark

Kontaktinformasjon til styret
Her finn du kontaktinformasjon til styret i FolkOrg

 

 

Det kjem meir informasjon om landsmøtet når protokollen er klar.
Sjå og www.folkemusikk.no

Nytt styre i FolkOrg
Landsmøtet 2023 var i Gamle Lodgen i Oslo
Nytt styre i FolkOrg
Styret i FolkOrg 2023 - 2025
Lene Furuli, Kristian Ihle Hanto, Thomas Nilssen, Hilde Reitan, Tormod Kleiveland, Camilla Granlien.
Torfinn Hofstad og Anders Lunden Herfoss var ikkje tilstades.
Foto: Jostein Aardal/FolkOrg