I 2023 feirar vi folkemusikken og FolkOrg, og dette kulminerast med jubileumshelga vår i Bergen 13.-14.oktober. I Bergen vert det vert konsertar, boklansering og kappleik! Som avslutning på helga vert det gild dansefest laurdag kveld!  

Dansefesten vert i Grand Selskapslokaler frå kl 21.30 laurdag 14.oktober, og det vert sjølvsagt anledning til å danse til både runddansmusikk og bygdedans! I tillegg til å danse vert det sjølvsagt høve til å sitje og prate med venner og kjente og kanskje og litt buskspel her og der? Vi vonar mange vert med oss å avsluttar jubileumshelga i godt lag utover kvelden og natta. 

På scena denne kvelden vert det sjølvsagt dansespel av beste kvalitet!
Strengjarhaugen Spelemannslag – studentane ved Ole Bull-akademiet på Voss skal spele, fleire av aktørane frå jubileumskonserten og ikkje minst vert det godt dansespel etter spelemannslag!

PROGRAM for dansekvelden:
21:30: Osterøy spel – og dansarlag
22:00: PREMIEUTDELING
22:30: Haugesund og Suldal spelemannslag
23:00: Anders Erik Røine (bygdedans)
23:15: Inge Gjevre og Vegar Vårdal (runddans)
23:40: Indre Sunnfjords spelemannslag
00:10: Aslak Brimi og Steinar Odde (runddans)
00:40: Vegard Hansen og Ragna Valde Sletten (runddans)
01:10: Alexander Røynstrand (bygdedans)
01:30: Strengjarhaugen Spelemannslag ( studentar frå Ole Bull Akademiet)

Billettar: 
Billetten til jubileumskonserten gjeld òg på dansefesten
Deltakarar på Vestlandskappleiken kjem inn med deltakarband
Alle andre kan kjøpe billett à 100 kr i døra

 

Her kan du lese meir om jubileumskonserten

Her kan du lese meir om vestlandskappleiken

Her kan du lese om billettar og anna informasjon kring jubileumshelga