Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygt miljø

Samla informasjon om førebyggande arbeid, tiltak og retningsliner

På denne sida finn du alle artiklar og informasjon knytt til arbeidet vårt med å sikre eit trygt miljø. Informasjon om samarbeidet vårt med Balansekunst, retningsliner mot seksuell trakassering, diskr...

Presentasjon av undersøking om trygge organisasjonar

Tysdag 25. januar kl. 18-19 inviterer FolkOrg, Noregs Ungdomslag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans til ein digital presentasjon av undersøkinga om trygge organisasjonar.

Vi tek grenseoverskridande åtferd på alvor

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: - Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine!

FolkOrg oppnår Balansemerket

For eit år sidan starta FolkOrg samarbeidet med Balansekunst. No oppnår vi Balansemerket.

Rutinar ved varsling om seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk

Her finn du informasjon om varsling og varslingsrutinar i FolkOrg.

Retningslinjer for et trygt sosialt miljø

FolkOrg har retningslinjer for et trygt sosialt miljø - mot seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk. Disse ble vedtatt på årsmøte i FolkOrg 2013, og sist revidert september 2021.

Det skal vere trygt å drive med folkemusikk og folkedans!

Det seier dei tre organisasjonane FolkOrg, Noregs Ungdomslag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. – Vi har gått saman om å tydeleggjere at seksuell trakassering og overgrep ikkje høyrer h...

Seksuell trakassering eller overgrep - varsling til FolkOrg

Dersom du, eller nokon du kjenner, har vore eller er utsett for seksuell trakassering eller overgrep i regi av FolkOrg sine arrangement eller medlemslag, kan du/de varsle til administrasjonen om de vi...