SVAR PÅ STILTE SPØRSMÅL

Vi i FolkOrg har fått ein del spørsmål om TONO den siste tida. På nyåret kjem vi til å ha TONO som tema på lokallagskaffien, og fyrste treff blir tysdag 13.februar. Under viser vi til spørsmål vi allereie har fått:

«Vi skal nå begynne å betale TONO-vederlag, det har vi jo aldri gjort før…?»

  • Jo, alle medlemslag som har arrangert konsertar og levert musikkrapport, har  betalt TONO-vederlag indirekte via FolkOrg. Det er FolkOrg som har betalt dette vederlaget for laga. Dette har vore og skal vere ein medlemsfordel for lokallaga i FolkOrg.

Er det FolkOrg som nå har bestemt at lokallaga skal forholde seg til TONO og betale vederlag til TONO?

  • Det er det ikkje. Vi har gjennom NMR i heile haust prøvd å få til ny rammeavtale med TONO. Men det har altså ikkje TONO ville vere med på. Derfor må frå 1.januar lokallaga forhalde seg meir direkte til TONO enn tidlegare.

Det har kome spørsmål som at «jamen, vi speler jo berre tradisjonell musikk, da er det vel ikkje noko TONO har noko med?»

  • Ein må uansett forhalde seg til TONO. Men, det er faktisk slik at dersom musikkrapporten som laget sender inn etter konserten viser at det var 100% tradisjonell musikk på konserten, da blir TONO-vederlaget 0 kr. Da må det ikkje vere nokon slått eller song som var arrangert på nokon måte eller at det vart brukt noko nykomponert slått/song. I slike tilfelle er det ikkje eit einaste innslag som har noko registrert opphavsrett. Men altså, dersom det er ein eller fleire komponerte slåttar blant repertoaret, eller at det er eitt eller fleire av innslaga som har andrestemmer eller andre arrangement, ja da er det opphavsrett knytt til desse. Og dersom da arrangøren eller komponisten er registrert i TONO, så blir det eit TONO-vederlag for konserten. Så i alle tilfeller må det søkast løyve i forkant av konserten, og så vil TONO-vederlaget justerast ettersom TONO ser kva repertoaret er.

Kva skjer dersom ein ikkje søkjer løyve i forkant eller sender musikkrapport?

  • TONO forvaltar opphavsrettar til musikarar. At arrangørar av konsertar betaler TONO-vederlag handlar om rettigheitene musikarar, komponistar og arrangørar har til sine verk. Det er viktige inntekter for alle som lager musikk og som arrangerer musikk. TONO-vederlaget er ikkje ei avgift, men eit vederlag til komponist/arrangør. Og TONO-systemet er mest av alt basert på tillit. Tillit til at alle rundt om i landet registrerer konsertane slik at dei som har opphavsrettar til musikken får betalt. Er det slik at TONO får rede på at ein konsert har vore holdt utan at arrangøren har søkt løyve eller levert musikkrapport, så vil TONO fakturere vederlag med eit påslag.

     
Sør Fron spelemannslag, foto: Thomas Westling

Sør-Fron spelemannslag, og alle andre spelemannslag i landet, må frå 1.januar 2024 forhalde seg meir til TONO enn tidlegare dersom dei skal ha eigne konsertar, dansefestar eller liknande. FOTO: Thomas Westling.