Norsk senter for folkemusikk og folkedans har tre støtteordninger:

  • Små og raske midler (løpende frist)
  • Prosjektmidler
  • Store prosjektmidler.

Prosjektmilder
Alle søknader med søknadsbeløp over kr. 11.000 og inntil kr. 50.000 skal søkes som prosjektmidler uansett hvilken type tiltak det er snakk om, med unntak av støtte til mindre konserter, som hører inn under ordningen med små og raske midler.

Søknadsfristene til prosjektmidler er 1. April og 1. oktober.

Små og raske midler
Ingen søknadsfrist. Søknader behandles ca en gang i måneden.
Du kan søke om beløp opp til 10.000 kr gjennom små og raske midler.

Store prosjektmidler
Her er beløpet det kan søkes om mellom 50.000 – 100 000.
Store prosjektmidler blir ikke lyst ut hvert år.

Les mer om støtteordningene og søk støtte på Norsk senter for folkemusikk og folkedans sine søknadssider