Ombyggingsperiode
Det vil no framover vere ein periode med litt “ombygging” på sidene våre, og det kan vere at de ikkje finn det som de tidlegare har funne av informasjon. Vi kjem til å strukturere innhaldet på ein anna måte enn tidlegare. 

Dersom det er noko du saknar på nettsida så må du vere grei å sende ein epost til info@folkorg.no