Heilårsarrangørar - tilknytta nettverket

 

 

Fordeler ved å vere betalande medlem av FolkOrg som arrangør:

 • Arrangørar som er medlem i FolkOrg vert dekt av Norsk Musikkråd si TONO-avtale
  (gjeld for heilårsarrangørar)
  *For å vera dekt av denne avtala må du vera innmeldt som medlem innan 30. juni eller 31. desember.
 • Folkemusikkarrangørar kan søkje om Momskompensasjon og FriFond-midlar gjennom medlemskapet sitt i FolkOrg.
  * For å kunne søkje om momskompensasjon må ein ha vera registrert som medlem innan 31.12 året før ein søkjer og i tillegg vera registrert som medlem i Frivillighetsregisteret.
 • Forsikring gjennom FolkOrg til arrangement.
 • Deltaking på FolkOrg sitt Landsmøte
 • Avtaleforhandlingar og politisk arbeid gjennom FolkOrg
 • Rådgjeving