Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august 2020 om momskompensasjon med grunnlag i årsrekneskapet 2019 gjennom FolkOrg.

9. desember 2020 kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. FolkOrg sine områdelag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 871 409, fordelt på 55 lag og selskap. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 528 692.

Frist for å søkje momskompensasjon er vanlegvis i august kvart år. Dato for søknadsfrist i 2021 kjem i løpet av våren.

VIKTIG!
Vi ser at det framleis er lag som ikkje er registrert i Frivilligregisteret. Vi gjer merksam på at det i ny forskrift som tar til å gjelda 01.01.2019 er eit krav om at alle mottakarar, også underledd og aksjeselskap, skal vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Her kan de sjå fordelinga av momskompensasjon for året 2019. 

Pengane vert utbetalt ved utgangen av 2020. 

Fordeling – Momskompensasjon 2020 – FolkOrg (pdf-fil)