Når:
Tirsdag 13. februar kl. 17:00 - TONO for lokallag
Torsdag 14. mars kl. 17:00 - Styreweb 
Onsdag 17. april kl. 18:00 - Rekrutteringstiltak og inspirasjonsseminar (OBS nytt klokkeslett)
Tirsdag 14. mai kl. 18:00 - Informasjon om støtteordningar

Kvar: Teams
Kven: Styremedlem i lokallag og områdelag

FolkOrg ønsker å skapa eit tettare samarbeid og dialog mellom sentralleddet og lokallaga i FolkOrg, og vil inviterer no til ein ny runde med digital lokallagskaffi. På lokallagskaffien ønskjer vi å høyre om korleis det står til rundt omkring i lokallaga, og vi vil òg nytte høve til å informere om nyhende og aktuelle tema for lokallaga.

Lokallagskaffi vil foregå på Teams der vi sjølv tek med oss kvar vår kaffikopp og pratar uformelt om ulike tema. Vi vonar at dette kan bli eit forum kor styrene i dei ulike lokallaga kan møte kvarandre og oss i administrasjonen i FolkOrg.

Om du har forslag eller innspel til kva tema vi skal ha med på lokallagskaffien kan du ta kontakt med Solfrid N. Gjeldokk, tlf. 415 52 655, solfrid@folkorg.no.

Meld deg på lokallagskaffi i skjemaet på denne sida.