FORSIKRING
Instrument og bunadsforsikring


FolkOrg har ei gunstig forsikringsavtale med If Skadeforsikring, der medlemmer kan forsikre instrument og bunadar. 
Avtalen inkluderer og ei ulykkesforsikring.

Forsikringsavtalen gjeld alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom organisasjonen. 
Også lag / foreningar tilslutta FolkOrg kan teikne forsikring.
 

Her finn du skademeldingsskjema (word-fil)
 

Les meir om forsikringsordninga her