Prisutdelingen har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisene er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere som er bosatt i Norge. 
Det deles også ut priser til utøvere, arrangører og andre bransjeaktører som har bidratt til å bevare, utvikle og synliggjøre folkemusikken og folkedansen på en særs positiv måte i året som har gått. 

Folkelarmprisen er åpen for alle originale album i sjangeren folkemusikk og verdensmusikk som er utgitt i Norge i tidsrommet 31. august foregående år til 1. september det året prisen deles ut.

I 2024 deles for første gang Folkelarmprisen ut til årets bransjeaktør og til årets produksjon.

Les mer om prisutdelingen på Folkelarm sine sider her.