Hennar Majestet Dronning Sonja er høg beskyttar av FolkOrg (frå før 2009 av Landslaget for spelemenn). Ordninga med beskyttarskap fungerer som ei anerkjenning av organisasjonar og arrangement innanfor viktige område av samfunnslivet.

Per i dag er HM Dronning Sonja beskyttar for totalt 13 organisasjonar.

FolkOrg set stor pris på denne anerkjenninga.
 

Foto forsiden: Sølve Sundsbø – Det kongelige hoff