Ingar Ranheim var ein nasjonal kapasitet innanfor danse- og tradisjonsformidling, både som utøvar og som instruktør, forskar og forelesar innan høgare utdanning i folkemusikk og folkedans ved fleire av utdanningsinstitusjonane våre. Som organisasjonsmenneske har han hatt ei rekke verv både på nasjonalt og lokalt nivå. 

Ingar Ranheim var styreleiar i Landslaget for spelemenn frå 1987-1988, og var også tilsett som sekretær i organisasjonen i fleire år. Ingar vart utnemnd til heidersmedlem i LfS i 2006. Vi lyser fred over Ingar Ranheim sitt minne.

 

Eit bilde frå Folkemusikk/Spelemannsbladet sitt bildearkiv. Her er Ingar Ranheim ved sidan av Elisabeth Kværne. Årstal ukjent. Foto: J. A. Myro

 

Ingar Ranheim som programleiar. Bilde frå bladet Folkemusikk/Spelemannsbladet sitt bildearkiv. Fotograf ukjent.
Ingar Ranheim som programleiar. Bilde er henta frå bladet Folkemusikk / Spelemannsbladet sitt bildearkiv. Foto og år ukjent. 

 

Ingar Ranheim var ein stordansar, og har vore ein læremeister og forbilde for mange andre dansarar. Bildet er henta frå bladet Folkemusikk / Spelemannsbladet sitt bildearkiv. Foto og år ukjent. 

 

Ingressbildet: Foto er henta frå Folkemusikk/Spelemannsbladet sitt arkiv. Fotograf ukjent.