Fureprisen

I 2010 fekk FolkOrg tildelt moglegheita til å dele ut store pengepremiar til lovande unge musikarar og songarar. Pengane kjem frå Knut Fures musikkfond som fram t.o.m 2014 delte ut prisar til unge folkemusikarar på Landskappleiken.

Under Landskappleiken frå 2010 – 2021 vart det delt ut ein hovudpris på kr 50.000 til ein deltakar under 25 år uansett klasse innan musikk.

I tillegg til hovudprisen på 50 000,- vart det også delt ut 10.000 kroner i premie til vinnarane, dersom domarane meiner dei gjorde det særskilt godt eller synte spesielle talent. For musikarar og kvedarar var det Fure-stiftinga som gav prisane. FolkOrg sat sjølv opp premiar på same vilkår for C-klassane i dans.

Furestiftinga står bak premiane til musikk, og Fure-prisen på 50 000,-. Furestiftinga er oppretta etter ynskje frå den framståande forretningsmannen Knut Fure og kona. Avkastninga frå fondet skal gå til støtte for klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk.

Ingen Furepris frå 2023
Furestiftelsen har prioritert andre mottakarar frå 2023, difor vart det ikkje utdelt Furepris eller Furestipend på Landskappleiken i Lom og Landsfestivalen i Førde. Vi er svært takksame for all støtta vi har fått frå stiftelsen! FUREPRISEN 2022

Fureprisen: Sindre Tronrud (hardingfele)

Furestipend:
Vokal C: Eldbjørg Trydal Rysstad, Setesdal spelemannslag
Spel hardingfele C: Hannah Moira Midtbø-Bruner (Osterøy spel- og dansarlag og Spelemannslaget i Bergen UL Ervingen)
Spel fele C: Iselin Anna Aukrust, Lom spel- og dansarlag
Durspel junior: Silja Lid Strysse, Småjondølenes dansarlag
Eldre folkemusikkinstrument junior: Eirin Tveide Lilleslett, Geilo spelemannslag (langeleik)

Dansestipend (FolkOrg):
Dans hardingfele C: Olav Andreas Stræte Lie (Ål spel- og dansarlag) og Eirin Tveide Lilleslett (Geilo spelemannslag)


I 2020 Oog 2021 vart det ikkje arrangert Landskappleiken på grunn av pandemienFUREPRISEN 2019

Fureprisen: Helga Myhr (hardingfele)

Furestipend:
Spel fele C: Marius Westling, Østerdølenes Spellmannslag
Spel hardingfele C: Cecilie Skrindo, Ål Spel-og dansarlag
Durspel jr.: Siri Nordgård, Voss Spelemannslag
Eldre folkemusikkinstrument: Andrea Søgnen, Gol Spel-og dansarlag (langeleik)
Vokal: Malin Røysland Skårberg, Tinn Spelemannslag

Spel fele/hardingfele jr (Landsfestivalen): Åsmund Arnestad Farstad, Spelemannslaget Fjelljom

Dansestipend (FolkOrg):
Dans fele C: Dorte Nilssen og Marius Westling, #Hedmark
Dans hardingfele C: Gjertrud Raftevold Rue, Seljord Folkemusikklag
Halling C: Vilde Ellegaard Westeng, Småjondølenes dansarlag.FUREPRISEN 2018

Fureprisen: Bendik Smedåsgjelten Qvam (eldre folkemusikkinstrument)

Furestipend:
Spel hardingfele C: Sindre Tronrud, Vårflaumen Spel- og dansarlag
Spel fele C: Marius Westling, Østerdølenes Spellmannslag
Durspel jr.: Siri Nordgård, Voss Spelemannslag
Eldre folkemusikkinstrument jr.: Ingebjørg Hegge Bratrud, Vårflaumen Spel- og dansarlag (langeleik jr.)

DANSESTIPEND (FolkOrg)
Halling C: Nikolaj Bo Fischer Nielsen, Nesodden Danselag
Dans fele C: Dorte Nilssen og Marius Westling, #HedmarkFUREPRISEN 2017

Fureprisen: Hans P. Kjorstad (fele)

Furestipend:
Spel hardingfele C: Cecilie Skrindo, Ål spel- og dansarlag
Spel fele C: Marius Westling, Hedmark Juniorspellmannslag
Eldre folkemusikkinstrument jr.: Eivind Tanche-Larsen Knutsen, Setesdal Spelemannslag (munnharpe jr.)
Durspel jr.: Amalie Kinsarvik Tvilde, Spira studentspelemannslag, Hordaland Folkemusikklag

Dansestipend (FolkOrg)
Halling C: Knut Boksasp Berge, Tinn Spelemannslag
Dans fele C: Iver Kolstad og Marie Skogås, Røros Folkedanslag
Dans hardingfele C: Mari Resset Møllerplass og Olav Kvåle Myksvoll, Gol spel- og dansarlagFUREPRISEN 2016

Fureprisen: Sivert Andreas Holmen (hardingfele)

Furestipend:
Spel hardingfele C: Cecilie Skrindo, Ål spel- og dansarlag
Spel fele C: Marius Westling, Hedmark Juniorspellmannslag
Eldre folkemusikkinstrument jr.: Eivind Tanche-Larsen Knutsen, Setesdal Spelemannslag (munnharpe jr.)
Durspel jr.: Embla Forthun Guntveit, Spira studentspelemannslag, Hordaland Folkemusikklag
Vokal C: Helle Luraas Lilleland, Tinn Spelemannslag

Dansestipend (FolkOrg)
Halling C: Jon Bugge Mariussen, Nesodden Danselag
Dans fele C: Iver Kolstad og Marie Skogås, Røros Folkedanslag
Dans hardingfele C: Knut Boksasp Berge og Birgit Haukås, Tinn SpelemannslagFUREPRISEN 2015

Fureprisen: Tor Hoslemo (hardingfele)

Furestipend:
Spel hardingfele klasse C: Cecilie Skrindo – Ål spel- og dansarlag
Vokal klasse C: Helle Luraas Lilleland – Tinn Spelemannslag og Guro Gunnleiksrud – Tinn Spelemannslag
Durspel junior: Tor Nythun-Bøe – Vårflaumen Spel- og dansarlag
Spel fele C: Marius Westling – Østerdølenes Spellmannslag
Eldre folkemusikkinstrument junior: Eivind Tanche-Larsen Knutsen – Setesdal Spelemannslag og Ingebjørg Hegge Bratrud – Vårflaumen Spel- og dansarlag

Dansestipend (FolkOrg)
Dans hardingfele klasse C: Vebjørn Jøtun Fauske & Kristin Vestenfor – Gol spel- og dansarlag
Halling: Even Ellegaard Westeng – Gransherad Spel- og dansarlag og Såmund Midtbøen – Tinn Spelemannslag
Dans fele C: Emma Nygaard Sætren (m/fylgje) – Spelemannslaget Fjelljom
Aashild Aasgaard & Gjermund Valde Sletten – Vågå Spel- og DansarlagFUREPRISEN 2014

Fureprisen: Mari Midtli (vokal)

Furestipend:
Durspel junior: Ingrid Standal Sørheim – Kvemmingen spel- og dansarlag (10 000,- ) Hardingfele klasse C: Cecilie Skrindo – Ål spel- og dansarlag. (10 000,- )

Dansestipend (FolkOrg)
Dans fele C: Iver Kolstad og Marie Skogås, Røros Folkedanslag, rørospols. (10 000,-)
Halling: Jon Bugge Mariussen, Nesodden Dansarlag (10 000,-)FUREPRISEN 2013

Fureprisen: Erlend Apneseth (hardingfele)

Furestipend:
Durspel junior: Amund Grytting, Harpefoss spel – og dansarlag
Spel hardingfele C: Helga Myhr, Ål spel – og dansarlag
Vokal C: Mari Midtli, Sel og Otta spel – og dansarlag
Spel fele C: Rasmus Kjorstad, Harpefoss spel – og dansarlagFUREPRISEN 2012

Fureprisen: Jørgen Nyrønning (Fele)FUREPRISEN 2011

Fureprisen: Bjørn Kåre Bråten Odde (Fele)

Furestipend:
Solveig Brekke Hauknes (spel hardingfele C)
Lars Fivelstad Smaaberg (vokal C)
Rasmus Kjorstad (fele C)
Ole  Nilssen (durspel junior).FUREPRISEN 2010

Fureprisen: Ingebjørg Harman Bratland (Vokal)

Furestipend:
Marie Tveiten frå Seljord (hardingfele kl. C)
Sjur Borge frå Gol (durspel junior)
Hans P. Kjorstad  frå Harpefoss (fele kl. C)

Dansestipend (FolkOrg)
Ingrid Marie Hanem & Jens Erik B. Hanem (Dans fele  kl. C)
Sina Myhr & Eirik Fuglesteg Luksengard (Dans hardingfele kl. C)
Helga Myhr & Øystein Bråten (Dans hardingfele kl. C)
Eirik Fuglesteg Luksengard (Laus kl. C)