Frifond organisasjon er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske forutsetningene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges deltaking lokalt i deres medlemsaktivitet.

FolkOrg har derfor fordelt 2/3 av potten etter en fordelingsnøkkel basert på hvert enkelt lags antall på medlemmer under 26 år. 1/3 har gått til prosjekt spesielt rettet mot barn og ungdom under 26 år.

Det er anbefalt at organisasjonen tar inntil 5% av den tildelte summen til administrasjon. I år ble dette 4,9%. Da står det igjen kr. 514 000 til de lagene som har søkt.

Meld barn og unge i laget ditt inn i FolkOrg
I de nye retningslinjene for Frifond organisasjon får FolkOrg tildelt Frifondmidler 50% etter antall lag med minimum 1/3 fordeling under 26 år og 50% etter antall betalende medlemmer under 26 år. Medlemmer under 26 år er altså grunnlaget for den summen FolkOrg får til utdeling til lokallagene sine. Det er derfor særs viktig at lagene melder sine barn og unge inn i FolkOrg.

Prosjektsøknadene er vurdert etter:

  • Prosjekt rettet mot barn og unge under 26 år
  • Lengde og omfanget på prosjektet/kurset
  • Godt planlagte prosjekt prioriteres
  • Prosjekter i områder som trenger et løft er også prioritert

Les retningslinjene godt!
Det er viktig at alle som får Frifondmidler leser retningslinjene godt og holder seg til rapporteringsfrister. Les retningslinjene her:
Retningslinjer Frifond – FolkOrg 2019

Klage på vedtak
Laga kan klage på saksbehandling, vedtak om avslag og vedtatt fordeling. Skriftlig klage skal sendes FolkOrg innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Klagen blir vurdert av administrasjonen og blir endelig behandlet av styret i FolkOrg.

Her kan du se hele tildelingen for 2018:

Vedlegg Frifond-fordeling 2018

 

Samla informasjon om Frifond organisasjon her:

Frifond organisasjon, forvalta av FolkOrg