Det kan sjå ut som om 2020 vil bli eit år med mykje danseaktivitet, i alle fall om ein skal sjå på all danseaktiviteten som vert planlagt rundt om i Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Det er gledeleg å sjå at det kom inn så mange søknader til denne tilskotsordninga.

Styret i FolkOrg valde i 2019 å dele ut kr. 100 000,- til ulike dansearrangement i 2020. 

Desse fekk stønad:

Bygdedanslaget i Hamar og Spellmannslaget Leik kr 12 000,-
Spelemannslaget Vårlengt kr 8 000,- 
Vårflaumen kr 6 000,-
Røros Folkedanslag kr 10 000,-
Oppdal spell- og dansarlag kr 10 000,-
Aurland Spelemannslag kr 10 000,-
Hæsjtægg Hedmark kr 10 000,-
Ål spel- og dansarlag kr 10 000,- 
Trysil-Knut Dans og Spelmannslag kr 12 000,- 
Leikarringen Noreg BUL Drammen kr 5 000,- 
Lesja Toraderklubb kr 7 000,-


Samla sum tildelt for 2020: kr 100 000,-