Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august om momskompensasjon for året 2018 gjennom FolkOrg.

I desember kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. FolkOrg sine områdelag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 733 275, fordelt på 55 lag og selskap. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 525 833.

VIKTIG!
Vi ser at det framleis er lag som ikkje er registrert i Frivilligregisteret. Vi gjer merksam på at det i ny forskrift som tar til å gjelda 01.01.2019 er eit krav om at alle mottakarar, også underledd og aksjeselskap, skal vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Her kan de sjå fordelinga av momskompensasjon for året 2018. 
Pengane vil vart utbetalt ved utgangen av 2019.


Fordeling av momskompensasjon – FolkOrg (PDF-FIL)