Send dine tilbakemeldingar til post@folkorg.no innan 15. september.

Frå 28.–29. september skal styret i FolkOrg ha sitt neste styremøte, som denne gongen vert lagt til Bergen. På dette møtet skal styret blant anna evaluere Landskappleiken på Røros og Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Oppdal. Dersom nokon har innspel etter årets arrangement, oppmodar styret folk til å sende inn desse i førekant av møtet. Send innspela til post@folkorg.no  innan 15. september!